(Stránku se nepodařilo zobrazit v úplné grafické podobě. Buď je momentálně přetížený server, nebo Váš prohlížeč nepodporuje zobrazení CSS.)

Junák WAGGGS WOSM

1.koedukovaný oddíl
Stopa Děčín

PřihlášeníZaregistrovat

Menu

Návštěvnost

Nacházíte se na: Aktuálně > Sdělení > Příspěvek VZP

Příspěvek VZP

Příspěvek VPZ na úhradu letního tábora.

Všeobecná zdravotnípojišťovna nabízí v rámci programu Zdravá rodina příspěvek vevýši 1000,– Kč mj. na úhradu účasti dětí na letním táboře.

Příspěvěk je možné čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní) a jejich účast na prázdninovém letním táboře, táboře s cílenými pohybovými aktivitami a příměstském letním táboře (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2013. Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013.

Podmínky pro získání příspěvku:
- pojištění dítěte u VZP,
- bonusový příspěvek může klient čerpat pouze 1×; výše příspěvku závisí na součtu částek na platebních dokladech
(do max. 1 000 Kč); příspěvky lze vyplácet do 10. 8. 2013 nebo do vyčerpání limitu,
- k žádosti o vybraný příspěvek je třeba předložit originál platebního dokladu v českých korunách, s datem
zaplacení v příslušném časovém rozpětí (samotné aktivity nemusí v tomto období již proběhnout),
- žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední
listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím),
- příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce). V případě, že žadatel není
pojištěncem VZP ČR, je možná výplata příspěvku pouze na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Více informací naleznete přímo na stránkách VZP.

Vložil 27.05.2013